Algemene Voorwaarden Qi EnergyFlow Almere

Algemene Voorwaarden

1 - Deelname en risico’s
a) Deelname aan de lessen, workshops en trainingen is op uw eigen risico. Elke deelnemer verklaart met zijn aanvraag, dat hij zelfstandig kan en wil optreden, voldoende is verzekerd en de organisator, assistenten en de verhuurder van de locatie van enige aansprakelijkheidsclaims vrijwaart.
b) Zhineng Qigong is een relatief veilige activiteit. Bij beoefening is het normaal dat oude klachten en emoties kunnen opspelen door de opheffing van energieblokkades. Ook is het verstandig naar uw lichaam te luisteren en uw grenzen niet te overschrijden om blessures te voorkomen. 

2 - Betaling 
a) Betaling van lessen, workshops en trainingen: binnen 14 dagen na inschrijfdatum overgemaken aan Qi EnergyFlow op het ABN-AMRO bankrekeningnummer: 61.92.74.921, ten name van E. Speet. IBAN: NL39ABNA0619274921.
b) Betaling van reizen: 50% van het totale bedrag binnen 7 dagen na inschrijfdatum en het restbedrag (50% van het totale bedrag) 9 weken voor de startdatum van de reis op bovenstaand rekeningnummer van Qi EnergyFlow.
c) Betaling van TuiNa massages vindt plaatst na de massage en dient contant te worden afgerekend.

3 - Annulering 
a) Bij annulering tot 4 weken voor de startdatum van een cursus/workshop/training (zie 3-b, gastdocent uit China) rekenen wij geen annuleringskosten. Bij annulering tot 14 dagen voor de startdatum rekenen wij 50% van het volledige bedrag en bij annulering tot 7 dagen voor de startdatum 75%. Bij latere annulering brengen wij het volledige bedrag van de cursus/workshop in rekening. 
Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.
b) Cursussen/workshops met gastdocenten uit China: Bij annulering tot 6 werken voor de startdatum van een cursus/workshop worden er annuleringskosten ter hoogte van € 50,- (verwerkingskosten) in rekening gebracht. Bij annuleringen tot 14 dagen voor de startdatum rekenen wij 60% van het volledige bedrag en bij annuleringen tot 7 dagen voor aanvang 80%. Bij latere annulering brengen wij het volledige bedrag van de cursus/workshop in rekening. Bij verhindering is het altijd toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.
c) Reizen: Bij annulering van een reis brengen wij het volledige bedrag van de reis in rekening. Het is toegestaan om een vervangend persoon dan deel te laten nemen.
d) TuiNa massage: Bij annulering tot 24 uur voor de afgesproken massage kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na 24 uur voor de afgesproken massage wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

4 - Wijziging of annulering van een cursus/workshop
Qi EnergyFlow heeft het recht cursussen, workshops en trainingen te verplaatsen, te wijzigen of te annuleren voor een belangrijke reden (bijvoorbeeld overmacht, plotselinge ziekte van de docent of onvoldoende aantal deelnemers). De deelnemers zullen onmiddellijk worden geïnformeerd. In geval van een annulering, worden betaalde deelnamekosten terugbetaald. 
Overige aanspraken met betrekking tot een afzegging zijn uitgesloten.